bàn chân vàng

Trưng bày “bàn chân vàng” của Messi tại Nhật Bản【bàn chân vàng】:Ngày 6/3, một bản sao bằng vàng mô p