chelsea vs tottenham

Ziyech lập siêu phẩm lá vàng rơi, Chelsea buộc Tottenham nhận trái đắng lần đầu cùng Conte【chelsea v