Bùi Tiến Dũng về quê dạy cháu tập xe đạp trong thời gian V.League tạm nghỉ vì dịch Covid-19

Bùi Tiến Dũng về quê dạy cháu tập xe đạp trong thời gian V.League tạm nghỉ vì dịch Covid-19

Bùi Tiến Dũng về quê nghỉ ngơi, vui vẻ dạy cháu tập đi xe đạp. Video: FBNV.Do V.League 2020 đang tạm