Quả bóng vàng Đỗ Hùng Dũng bị vợ dìm hàng cực hài: Lầy đến nỗi “khô héo lời”

Quả bóng vàng Đỗ Hùng Dũng bị vợ dìm hàng cực hài: Lầy đến nỗi “khô héo lời”

Mới đây, vợ của Đỗ Hùng Dũng, Triệu Mộc Trinh đã đăng tải những hình ảnh vui vẻ khi đi mua đồ cho co