đầu bốp

đầu bốp

Nguyên văn đoạn chửi bới văng tục bôm bốp khiến Phil Jones bị xử cấm 3 trận bởi UEFA【đầu bốp】:Còn nh