CĐV Man Utd đốt cờ Mỹ phản đối nhà Glazers

CĐV Man Utd đốt cờ Mỹ phản đối nhà Glazers

“Nhà Glazers hãy cút đi”, “Chúng tôi mới là những người quyết định tương lai CLB” hay “Đủ rồi nhé” .

european super league

Góc nhìn: European Super League đẩy bóng đá châu Âu vào bi kịch?【european super league】:Cân bằng và