flandre snake

flandre snake

Cầm Sejuani và không làm được gì Sofm bất ngờ bị nhân vật này làm lu mờ trong trận đấu với LGD【fland