thằng đàn bà

thằng đàn bà

“Ronaldo cứ như thằng đàn bà”【thằng đàn bà】:​Magnus Ver Magnusson, vận động viên Iceland 4 lần đoạt